You are here:
12 October 2018 / news

Welke impact hebben de verkiezingen van 14/10 op de organisatie van uw onderneming?

Op 14 oktober a.s. zijn het gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Elke meerderjarige is in principe verplicht te gaan stemmen. Maar wat met ondernemingen die ook op zondag actief zijn? Wat met werknemers die opgeroepen zijn als bijzitter? En wat met werknemers die op 14 oktober effectief verkozen worden?

What are the consequences of the elections on 14 October on your organisation?

Dit artikel is beschikbaar in het Engels en het Frans.

Wat als…uw werknemer moet stemmen en werken op 14/10?

In principe is het toegelaten te gaan stemmen. Voor de periode dat de werknemers hiervoor afwezig zijn, hebben zij evenwel geen recht op loon. Bij sommige beroepen is het natuurlijk onmogelijk even het werk te verlaten. In dit geval kan u een attest geven aan de werknemers dat zij aanwezig moeten blijven op het werk. Zo kan de werknemer een volmacht geven aan een andere kiesgerechtigde.

Wat als…uw werknemer opgeroepen is als bijzitter op 14/10?

Werknemers die opgeroepen zijn als bijzitter, hebben in principe het recht afwezig te zijn van het werk. Of ze hierbij ook recht op loonbehoud hebben hangt af van welk soort bijzitter ze moeten zijn:

Functie Loonbehoud?
Bijzitter in een enig stembureau of in een hoofdstembureau of hoofdtelbureau Ja
Voorzitter of secretaris in een stem- of telbureau Neen
Bijzitter in een secundair stem- of telbureau Neen

Werknemers kunnen echter vrijgesteld worden van hun burgerplicht mits een geldige reden. De voorzitter van het bureau waar men opgeroepen is, bepaalt of de gegeven reden valabel genoeg is. U kan uw werknemers een attest geven waarmee ze kunnen bewijzen dat ze aanwezig dienen te zijn op het werk.

Wat als…één van uw werknemers verkozen wordt op 14/10?

Werknemers die in de privésector werken hebben recht op politiek verlof. Dit recht om afwezig te zijn van het werk is mét behoud van loon, tenzij hij/zij burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter is. Voor deze mandaten wordt immers al een wedde uitbetaald. Dit recht geldt ook indien uw werknemer u niet op voorhand ingelicht had kandidaat te zijn voor de verkiezingen.

• Burgemeesters, schepenen en OCMW-voorzitters kunnen ofwel de uitvoering van de arbeidsovereenkomst minstens 12 maanden laten schorsen ofwel maximaal twee arbeidsdagen per week van het werk afwezig zijn.
• Gemeenteraadsleden hebben recht op ofwel een halve dag verlof per maand (bij minder dan 10.000 inwoners in de gemeente) ofwel een volledige dag verlof per maand (bij meer dan 10.000 inwoners).
• Provincieraadsleden hebben recht op politiek verlof voor de periodes die overeenstemmen met de zittingen van de provincieraad.
Bovendien genieten werknemers een ontslagbescherming gedurende de duur van hun mandaat en dit tot 6 maanden na het eindigen van de functie.


Stay informed

Don't miss out. Stay up to date about our latest news and events.

Stay informed