Loyens & Loeff

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)

De initiatieven van de G-20, OESO en EU hebben tot een 'klimaatverandering' in de internationale fiscale wereld geleid. Door de talloze anti-misbruikinitiatieven op internationaal niveau, samen met het hoge tempo waarmee ze worden ingevoerd, komen internationaal opererende belastingplichtigen momenteel voor steeds grotere uitdagingen te staan.

Ons team van deskundigen houdt al deze ontwikkelingen goed in de gaten. Hierbij gaat het onder andere om:

  • Fundamentele veranderingen in regelgeving omtrent transfer pricing
  • Beperking van grondslaguitholling via renteaftrek en andere financiële betalingen
  • Het pakket van maatregelen en de richtlijn van de EU ter bestrijding van belastingontwijking
  • Transparantiemaatregelen (country-by-country reporting, uitwisseling van tax rulings tussen EU-lidstaten)
  • Wijzigingen in belastingverdragen
  • Voorstellen voor een EU Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)

De ontwikkeling van een strategie voor de toekomst
Wilt u een strategie ontwikkelen zodat u met deze ontwikkelingen om kunt gaan? Of heeft u vragen over mogelijke alternatieven? Wij bieden pragmatisch advies op maat om u door de doolhof van toekomstige regelgeving te leiden.

Fiscale staatssteunzaken
Voor uw fiscale staatssteunzaken volgen wij de ontwikkelingen op de voet en werken wij nauw samen met onze mededingingsadvocaten en experts op het gebied van staatssteun/EU-belastingrecht en transfer pricing.

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met een van onze BEPS-experts.